Algemene Voorwaarden

U kunt de Algemene Voorwaarden van Kiwa Compliance Nederland, waarvan Kiwa Inspection & Testing deel uitmaakt, hier downloaden.

Algemene voorwaarden Kiwa Compliance Nederland BV 2017 NL

Algemene voorwaarden Kiwa Compliance Nederland BV 2017 ENG

Disclaimer

Deze website van Kiwa Inspection & Testing is met veel zorg gemaakt. Desondanks kan het zijn dat er onjuiste of gedateerde informatie vermeld wordt. Er kan aan de inhoud van deze website geen enkel recht worden ontleend. Kiwa Compliance Nederland, waar Kiwa Inspection & Testing deel van uitmaakt, is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor eventuele risico’s en (vervolg)schade die ontstaan voorafgaand en tijdens het transport (traject) voorafgaand aan aanname in ons laboratorium.